Ouderschapsverlof en verlofregelingen

Carola Siksma-Ruiters maart 11th, 2018

ouderschapsverlofWil je graag om de een of andere reden meer tijd besteden aan de opvoeding en verzorging van je kind dan is het wettelijk mogelijk dat beide ouders, tijdelijk onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Sinds 2015 heeft de partner van de moeder recht op 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind, dit geldt ook voor een adoptiekind, pleegkind of stiefkind dat bij je woont. Het is mogelijk voor ieder kind ouderschapsverlof op te nemen. Krijg je een tweeling? Dan krijg je twee keer ouderschapsverlof.

Duur ouderschapsverlof

De duur van het ouderschapsverlof is 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Sinds 1 januari 2015 mag je zelf bepalen hoe en wanneer je dit verlof op wilt nemen. Je moet het ouderschapsverlof schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Werk je voor verschillende werkgevers dan heb je recht op ouderschapsverlof bij al deze werkgevers, omgerekend naar het aantal uren dat je er werkt.

Kraamverlof voor partner

Naast zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebben echtgenoten en partners ook recht op verlof als ze net vader of moeder zijn geworden, dit heet kraamverlof. Ze hebben recht op 2 dagen betaald kraamverlof mits ze in loondienst zijn. Dit kraamverlof dient bij een thuisbevalling binnen 4 weken na de geboorte te worden opgenomen. Is de baby in het ziekenhuis geboren dan moet de partner dit verlof binnen 4 weken na thuiskomst van de baby opnemen. Dit verlof moet bij de werkgever worden aangevraagd die dit verlof niet mag weigeren. Salaris wordt gewoon doorbetaald.

Vanaf januari 2019 wordt dit verlengd naar 5 dagen betaald vaderschapsverlof. Sommige vaders hebben het langere partnerverlof al in 2017, maar dat verschilt per bedrijf of cao.

Vaderschapsverlof

Als partner van de moeder heb je sinds januari 2015 recht op 3 dagen partnerverlof bij de geboorte van een kind. Dat verlof wordt nu uitgebreid naar vijf dagen. Dit maakte Minister Koolmees van Sociale Zaken eind februari 2018 bekend. Partners kunnen deze vijf dagen direct na de geboorte opnemen of verdelen over de eerste vier weken na de bevalling. Met ingang van 1 juli 2020 wordt het kraamverlof nog verder uitgebreid naar vijf weken. Meer lezen over vaderschapsverlof.

Calamiteitenverlof

Iets minder bekend is het calamiteitenverlof. Het kan zijn dat je van het ene op het andere moment in je privéleven een probleem moet oplossen of te maken krijgt met onvoorziene omstandigheden. Denk hierbij aan: het overlijden van een direct familielid, de bevalling van je partner of als je onmiddellijk naar een dokter moet. Maar het kunnen ook dwingende praktische problemen zijn zoals het regelen van een loodgieter omdat de waterleiding is gesprongen of het ophalen van een ziek kind van school. Je moet dit zo snel mogelijk melden en je werkgever mag dit verlof niet weigeren. De duur van het verlof moet natuurlijk wel in verhouding staan tot het noodgeval. Je salaris wordt tijdens dit verlof doorbetaald. In een cao kunnen andere afspraken over dit type verlof zijn opgenomen.

Kortdurend zorgverlof

Het kan voorkomen dat je voor korte tijd voor een ziek kind, partner of ouder moet zorgen. Dan kun je kortdurend zorgverlof aanvragen bij je werkgever. Je moet wel kunnen aantonen dat jij de enige bent die de zieke kan verzorgen. Je kunt 2 keer het aantal uren per week werken opnemen in een periode van 12 maanden. Je werkgever kan het verlof alleen weigeren als het hierdoor in ernstige problemen raakt, ook mag werkgever achteraf vragen om een doktersrekening of bevestiging voor doktersafspraken. Je salaris wordt voor ten minste voor 70% vergoed.

Langdurend zorgverlof

Moet je voor lange tijd zorgen voor een ziek kind, partner of ouder, dan kun je aanspraak maken op langdurend zorgverlof. Je mag dan 12 weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt opnemen als zorgverlof. In overleg met je werkgever kan dit in een keer worden opgenomen of worden gespreid over een periode van maximaal 18 weken. Officieel moet je dit verlof minstens 2 weken voor de begindatum schriftelijk aanvragen. Langdurend zorgverlof is onbetaald, tenzij dit anders met je werkgever is afgesproken.

Meer over zwanger en werken
Meer over kinderopvang