Kinderdagverblijf

Carola Siksma-Ruiters oktober 31st, 2016

kinderdagverblijfEen vorm van kinderopvang is het kinderdagverblijf. Deze is geschikt voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar de leeftijd dat je kind naar de basisschool gaat.

Voordelen van kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is anders dan thuis maar biedt wel een veilige thuishaven. Je kind kan er vrij spelen en er is veel speelgoed en leermateriaal. Op het kinderdagverblijf leert je kind: samen spelen, rekening houden met elkaar, geven, delen, wachten, grenzen stellen en opkomen voor zichzelf. Allemaal vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het functioneren in de toekomstige samenleving.

Ook leert je kind met andere kinderen gezamenlijk wat te eten en te drinken en maken ze kennis met verschillende waarden en normen. Door samen te leven, spelen, eten en slapen, ervaren kinderen dat er onderlinge verschillen zijn in gewoonten en culturen.
Daarnaast worden er gezamenlijke activiteiten gedaan, zoals voorlezen, liedjes zingen, sorteren en tellen, de beginselen voor taal en rekenen. Dit kan kinderen een voorsprong bieden als ze naar de basisschool gaan.

Professionele begeleiding

Bij een goed kinderdagverblijf kun je rekenen op professionele, pedagogisch geschoolde medewerkers. Gaat het om baby's dan is vooral het verzorgende aspect belangrijk. Meestal is er een vaste medewerker die zich bekommert om jouw baby.

Voordelen voor jou als ouder

Voor jou als ouder heeft een kinderdagverblijf veel voordelen. Je kind is in professionele handen en jij kunt je daardoor focussen op je werk. Bij het halen en brengen en op de informatieavonden zie en spreek je andere ouders en je kunt vragen stellen aan je begeleiders.

Indeling in horizontale en verticale groepen

Op veel kinderdagverblijven wordt er gewerkt met horizontale en verticale groepen. Horizontale groepen zijn meestal babygroepen van 0 tot 2 jaar en peutergroepen van 2 tot 4 jaar. In verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar en zijn de verschillen tussen kinderen onderling groter. Op deze groepen is een gevarieerd dagritme dat past bij baby’s, dreumesen en peuters. Jongere kinderen kunnen door alleen maar te kijken al veel leren van de oudere kinderen. Oudere kinderen leren omgaan en rekening houden met jongere kinderen.

Twijfels over kinderdagverblijf

Sommige ouders twijfelen over de kinderopvang. Ze hebben moeite met het idee dat anderen zich bemoeien met de verzorging en opvoeding van hun kind. Als je kind meerdere dagen na de opvang gaat kan het zijn dat je kind met meerdere leidsters te maken krijgt waar je kind aan moet wennen. Dit zijn zeker zaken die je bij het intake gesprek moet bespreken. Meer over 'wat is een goed kinderdagverblijf'
Zijn kinderen op het kinderdagverblijf vaker ziek dan kinderen die niet op de kinderopvang zitten? Het antwoord is ja. Op een kinderdagverblijf steken kinderen elkaar gewoon sneller aan. Een vervelende bijkomstigheid is dat je bij ziekte je kindje niet kan komen brengen, dus moet je een andere oplossing zoeken voor de opvang. Maar kinderen bouwen daardoor ook meer weerstand op dan kinderen die niet naar een kinderopvang gaan. Als je kind naar de basisschool gaat zul je zien dat deze minder vaak ziek is.

Meer lezen over kinderopvang, flexibele kinderopvang of kinderopvangtoeslag.

Dit dossier is mede tot stand gekomen in samenwerking met de SWKGroep.