Flexibele kinderopvang

Carola Siksma-Ruiters oktober 31st, 2016

flexibele kinderopvangNaast kinderopvang met vaste opvangdagen wordt er ook flexibele kinderopvang aangeboden. Bijvoorbeeld één of meer vaste dagen in de week én een flexibele dag. Ook is een flexibele plaatsing zonder vaste dagen bij sommige kinderopvangorganisaties mogelijk.

Kijk naar je kind bij flexibele kinderopvang

Het is wel van belang om te kijken hoe je kind reageert op de flexibiliteit van de opvang. Het belang van je kind staat daarbij centraal.

Kinderopvangorganisaties vinden het belangrijk dat zij je kind een omgeving bieden waar je kind zich veilig voelt. En een omgeving waarin pedagogisch medewerkers je kind goed kan volgen in hun ontwikkeling. Daarom worden er vaak binnen een kinderopvangorganisatie afspraken gemaakt:

  • Je kind krijgt één of meer vaste mentoren toegewezen.
  • Je kind krijgt één of twee vaste stamgroepen waarin de flexibele opvang altijd plaatsvindt.
  • Er dient een goede informatieoverdracht over uw kind plaats te vinden aan de mentoren.
  • Er hoort een evaluatiegesprek plaats te vinden na de eerste wenperiode om te kijken hoe de opvang wordt ervaren door alle partijen.

Meer lezen over kinderopvang, kinderdagverblijf en BSO.

Dit dossier is mede tot stand gekomen in samenwerking met de SWKGroep.