Een goed kinderdagverblijf kiezen

Carola Siksma-Ruiters oktober 31st, 2016

goed kinderdagverblijf

Goede kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van je kind. Zij leveren met hun kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van je kind van 0 jaar tot het einde van de basisschooltijd.

10 punten waar je op moet letten bij het kiezen van een kinderdagverblijf

Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het uitzoeken van een kinderdagverblijf:

  1. Zoek een kinderdagverblijf in de buurt, je kunt hiervoor de site kinderopvangkaart.nl van Boink gebruiken.
  2. Controleer of het verblijf geregistreerd staat bij het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dit is ook belangrijk voor het ontvangen van de kinderopvangtoeslag. Hier vind je ook het inspectierapport van de GGD.
  3. Controleer of er een pedagogisch beleidsplan aanwezig is, past dit bij jouw opvatting over opvoeding?
  4. Bezoek informatie bijeenkomsten, vraag een rondleiding in alle ruimtes, ook buiten! en proef de sfeer.
  5. Het moet mogelijk zijn om een leidster wat vragen te kunnen stellen. Kijk hoe ze met de kinderen omgaan.
  6. Vraag in welke groep je kind misschien komt en wie de leidsters zijn. Hoe zit het met invallers en stagiaires?
  7. Vraag naar het plaatsingsbeleid, wat zijn de openingstijden en is er een oudercommissie?
  8. Niet onbelangrijk, hoe zit het met de kosten? Is er sprake van bijkomende kosten zoals voeding en luiers?
  9. Het wordt afgeraden om de kinderopvangtoeslag direct naar de opvang over te laten maken.
  10. Lees bij het afsluiten van de overeenkomst alle voorwaarden heel goed door!

Diploma’s en Verklaring Omtrent het Gedrag

Bij een goede kinderopvangorganisatie werken pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een diploma dat vereist is voor het werken in de kinderopvang en voldoen aan de eisen zoals gesteld binnen de CAO Kinderopvang (BSO en kinderdagverblijf) en de CAO Welzijn (peuterspeelzaal).
Ook hebben alle medewerkers (dus ook stagiaires, invalkrachten, locatiemanagers, et cetera) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ en toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Justitie screent continue of medewerkers in de kinderopvang strafbare feiten plegen.

Hoe beoordeel je de kwaliteit van een kinderdagverblijf?

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert daarom regelmatig inspecties uit. Er wordt gekeken naar accommodatie, opleiding personeel, pedagogisch beleid, gezondheid en veiligheid. Inspecteurs rapporteren eventuele tekortkomingen. De gemeente kan op basis daarvan verbetering vragen. De GGD-rapporten zijn inzichtelijk op de locaties. De GGD voert ook inspecties uit bij de gastouders.

Heeft de kinderopvangorganisatie een HKZ-keurmerk? Dan heeft deze organisatie bewezen de interne zaken goed op orde te hebben. De klant staat principieel centraal en de organisatie werkt continu aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. De kinderopvangorganisaties van de SWKGroep voldoen ruimschoots aan de kwaliteitseisen die aan de kinderopvang worden gesteld.

BOinK belangenvereniging

BOinK staat voor: belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen. BOinK is betrokken bij veel zaken als het gaat om ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. Denk aan betaalbare kinderopvang, regelgeving, spreiding van kinderopvang in steden en platteland. Meer informatie is te vinden op boink.info

Meer lezen over het kinderdagverblijf >>

Dit dossier is mede tot stand gekomen in samenwerking met SWKGroep.