BSO

Carola Siksma-Ruiters oktober 31st, 2016

bsoDe buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Een plek waar je kind zich thuis voelt, waar het zichzelf kan zijn en geen verplichtingen voelt.

Wat biedt de buitenschoolse opvang?

De BSO is een gegarandeerde en gestructureerde manier om kinderen buiten schooltijden op te vangen. Ook tijdens schoolvakanties en als school gesloten is, bijvoorbeeld tijdens een studiedag, kan je kind de hele dag op de BSO terecht. Onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers worden verschillende uitdagende activiteiten aangeboden. Zo krijgt je kind de gelegenheid om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken. Hier ontmoet je kind andere kinderen van verschillende achtergronden, leert hij of zij wat samenwerken is, leert conflicten op te lossen en gaat nieuwe vriendschappen aan.

Groepen op de BSO

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er wordt rekening gehouden met de verschillende behoeften van jongere én oudere kinderen. De activiteiten zijn afgestemd op hun leeftijd en behoeften. Oudere kinderen krijgen meer vrijheid en meer inspraak.

Een aantal BSO’s hanteert bij de groepsindeling een onderverdeling in leeftijd. Een groep voor jongere kinderen en een groep voor oudere kinderen. Voor alle BSO’s geldt dat kinderen worden opgevangen in zogenaamde basisgroepen. De verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal aanwezige kinderen bedraagt 1 op 10. Kinderen eten en drinken over het algemeen in een vaste groep in een eigen ruimte. Door in verschillende ruimtes, verschillende activiteiten aan te bieden, krijgen de kinderen meer spelkeuze en ruimte om zich te ontwikkelen.

De BSO Plus is voor kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden en vangt kinderen op vanuit het speciaal onderwijs.

Meer lezen over kinderopvang >>

Dit dossier is mede tot stand gekomen in samenwerking met de SWKGroep