Kinderopvang

Carola Siksma-Ruiters oktober 31st, 2016

kinderopvang 1Besluit je te blijven werken na je zwangerschapsverlof dan moeten er veel praktische zaken geregeld worden waaronder de opvang van je kindje. In alle gesprekken die we met moeders houden weten we ondertussen hoe belangrijk het is dat je met vertrouwen je kind naar de opvang brengt. Pas dan kun je je goed focussen op je werk. Lees hier alle mogelijkheden voor betaalde en onbetaalde kinderopvang, gastouders, alternatieve kinderopvang, een au pair en de kosten.

Kinderdagverblijf

Je kunt ervoor kiezen om je kind naar een geregistreerde kinderdagverblijf te brengen. Deze vorm van kinderopvang is geschikt voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar de leeftijd dat je kind naar de basisschool gaat. Een kinderdagverblijf is anders dan thuis maar biedt wel een veilige thuishaven. Je kind kan er vrij spelen en er is veel speelgoed en leermateriaal. Op het kinderdagverblijf leert je kind: samen spelen, rekening houden met elkaar, geven, delen, wachten, grenzen stellen en opkomen voor zichzelf. Allemaal vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het functioneren in de toekomstige samenleving.

Voor sommige kinderopvang zijn wachtlijsten. Het is verstandig al vroeg in je zwangerschap te informeren. Ook zijn er een aantal zaken waar je op moet letten bij het uitzoeken van een kinderdagverblijf.

Een deel van de kosten van de kinderopvang worden vergoed door de overheid en/of je werkgever. Dat geeft jou en je partner een steuntje in de rug, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden:
- je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor je kind, of je onderhoudt je kind in belangrijke mate;
- de kinderopvang of gastouder moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen;
- er is een schriftelijke overeenkomst met kinderopvang of gastouderbureau met uurprijs en aantal afgesproken uren per jaar;
- jij en je partner zijn beiden van Nederlandse nationaliteit of hebben een verblijfsvergunning;
- je werkt, studeert of bent actief bezig met het zoeken naar werk, of je volgt een inburgeringscursus.

Wil je kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat wel op tijd. Anders loop je een deel van de toeslag mis. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Flexibele kinderopvang

Naast kinderopvang met vaste opvangdagen wordt er ook flexibele kinderopvang aangeboden. Bijvoorbeeld één of meer vaste dagen in de week én een flexibele dag. Ook is een flexibele plaatsing zonder vaste dagen bij sommige kinderopvangorganisaties mogelijk.

BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Een plek waar je kind zich thuis voelt, waar het zichzelf kan zijn en geen verplichtingen voelt.

Gastouder

Je kunt ook overwegen je kind te brengen bij een geregistreerd gastouderbureau. Geregistreerde gastouderouders ontvangen ook een toelage van de overheid. Een gastouderbureau moet voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit houdt onder andere in dat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag moet zijn (VOG). Gastouderbureau's worden gecontroleerd door de GGD. Meer informatie vind je op de site van de rijksoverheid.

Alternatieve kinderopvang

Dit fenomeen zien we steeds vaker: door duurder wordende kinderopvang zoeken ouders naar alternatieven. Zo kun je opa's en oma's vragen een of meer dagen te helpen of kun je het met vrienden of familie proberen op te lossen. Ook een mogelijkheid is dat familie of vrienden een of twee dagen op jouw kindje passen en jullie dat omgekeerd doen voor hun kindje. Het spreekt vanzelf dat er heel goede afspraken moeten worden gemaakt over wat jullie van de opvang verwachten en wat je eventueel wilt vergoeden. Zorg ook voor een alternatief als jullie vaste oppas niet kan. Meer weten over wat je eventueel als vergoeding kunt geven aan de oppas vind je hier.

Au pair

Een au pair is meestal een meisje tussen de 18 en 27 jaar, afkomstig uit een ander land die bij jou komt inwonen en zorgt voor je kinderen. Jij zorgt voor kost en inwoning en zij werkt maximaal 8 uur per dag en ontvangt daarvoor een vergoeding. Op deze manier heb je een flexibele oppas aan huis. Ook kan ze eventueel wat licht huishoudelijk werk voor je doen. Het is voor een au pair een mooie manier om onze taal en cultuur te leren kennen maar omgekeerd werkt het ook: jouw kinderen leren ook wat over haar taal en cultuur! Au pairs blijven meestal maximaal een jaar.

Meer over zwanger en werken
Zie ook onze gratis handige downloadlijst: Baby Actielijst