Wanneer bevalling inleiden

Carola Siksma-Ruiters juni 28th, 2016

strippen bevallingAls je te horen krijgt dat je bevalling moet worden ingeleid, dan betekent dat dat de weeën op een kunstmatige manier zullen worden opgewekt. Een inleiding wordt gedaan met hulp van weeënstimulerende medicijnen en vindt altijd in het ziekenhuis plaats. Ben je helemaal gezond en is er geen gezondheidsrisico voor je baby dan kan een verloskundige bij 40 of 41 weken zwangerschap strippen in de hoop op een natuurlijke bevalling.

Wanneer krijg je een inleiding van bevalling

Een gynaecoloog kiest voor het inleiden van je bevalling als het niet gezond is voor jou of je baby als deze nog langer in de baarmoeder blijft zitten. Veel redenen waarom je kan worden ingeleid zijn: als je over tijd bent, als je vliezen zijn gebroken en de bevalling laat op zich wachten, als je kind een groeiachterstand heeft en als is gebleken dat je placenta niet meer goed werkt. .

Je bent over tijd

Als de uitgerekende datum al twee weken is verstreken ben je 'over tijd' (42 weken zwanger). De gynaecoloog controleert hoeveel vruchtwater je baby nog heeft met behulp van een echo. Ook wordt er naar de harttonen van je baby gekeken. Als de uitslagen niet zo gunstig zijn en jij en of je kind risico's lopen, kan de gynaecoloog besluiten tot een inleiding.

Je vliezen zijn langer dan 24 uur gebroken

Als je vliezen breken, duidt dit meestal op het beginnen van de bevalling. Binnen 24 uur moet je kindje dan geboren worden vanwege de kans op infectie. Zijn de vliezen langer dan 24 uur geleden gebroken dan wordt dat langdurig gebroken vliezen genoemd. Het kan zijn dat de bevalling alsnog op gang komt maar je moet wel in het ziekenhuis bevallen. Krijg je meer dan 38 graden koorts dan moet je contact opnemen met arts of verloskundige. Meestal krijg je binnen 24 uur en drie dagen na het breken van de vliezen een inleiding.

Groeiachterstand baby

Soms heeft je baby een groeiachterstand. Dit kan met een echo goed worden gecontroleerd. Daarbij wordt ook gekeken of de baby genoeg vruchtwater heeft, weinig vruchtwater kan namelijk leiden tot een groeiachterstand. Zijn de risico's te groot dan kan er geadviseerd worden om in te leiden.

Placenta werkt niet goed

De placenta of moederkoek is ongelooflijk belangrijk voor het geven van voeding en zuurstof, zie Zwangerschapskalender 38 weken zanger. Door medische oorzaken zoals suikerziekte of een hoge bloeddruk van de moeder kan het zijn dat de placenta minder goed werkt. In dit geval kan een inleiding van de bevalling beter zijn voor moeder en kind.

Andere redenen om in te leiden

Misschien heb je een vervelende vorige bevalling gehad met medische ingrepen of waren er andere problemen tijdens de zwangerschap. Dit moet je natuurlijk met je verloskundige of gynaecoloog bespreken. Als je er samen uitkomt kan in sommige gevallen ook zonder medische noodzaak besloten worden om je bevalling in te leiden.

Manieren om de bevalling in te leiden >>