Kinderbijslag en kindgebonden budget

Pauline Oosterbaan juni 8th, 2015

KindersbijslagAls je een baby hebt gekregen dan is het in ons land zo geregeld dat je een bijdrage krijgt voor de opvoeding van je kind. Je komt ervoor in aanmerking als je in Nederland woont of werkt en je kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoogte kinderbijslag

De hoogte van de bijdrage van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van je kind. Totdat je kind zes jaar oud is heb je recht op ongeveer 192 euro per kwartaal. Op zesjarige en twaalfjarige leeftijd wordt de bijslag verhoogd. Als je kind niet bij jou woont doordat deze bijvoorbeeld gehandicapt is en je hoge kosten hebt, dan is het mogelijk om een hogere kinderbijslag bijdrage aan te vragen.

Uitbetaling kinderbijslag

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moet je zijn verzekerd. In principe is iedereen die in Nederland woont verzekerd voor deze volksverzekering. Ook moet je kind direct na de geboorte bij de gemeente zijn aangemeld. Je hebt ook recht op een tegemoetkoming als het gaat om geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen en andere kinderen die vallen onder jouw opvoeding.

Wanneer krijg je de eerste kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd op jouw bankrekening. De eerste keer is dat het kwartaal na de geboortedatum van je kind. Dit kwartaal begint altijd in januari, april, juli of oktober. De SVB keert de kinderbijslag uit wanneer het kwartaal is afgelopen.

Wat is kindgebonden budget?

Naast kinderbijslag kom je misschien ook in aanmerking voor een kindgebonden budget. Dit hangt af van je gezinsinkomen en het aantal kinderen dat je hebt en wordt door de belastingdienst getoetst. Je hoeft daar zelf niets aan te doen, tegelijk met de eerste kinderbijslag ontvang je een brief en wordt er tegelijk bij de Belastingdienst gekeken hoe hoog je inkomen is. Kom je ervoor in aanmerking dan hoor je dat binnen acht weken. Een kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage en gaat in de maand na de geboorte van je kindje in. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.