Begrippen duurzaamheid

Pauline Oosterbaan oktober 30th, 2017

duurzaam-moederen-begrippenBegrippen duurzaamheid

Wat betekenen al die duurzame begrippen in de baby- en kindermarkt? Een verklarende woordenlijst helpt je op weg bij het duurzaam moederschap.

Biologisch

Een landbouw- en veehouderijmethode gericht op het in standhouden van de gezondheid van bodems, ecosystemen en mensen.

Cradle to cradle

Gaat uit van de filosofie van de circulaire economie waarin herbruikbaarheid centraal staat. Een C2C product is altijd onderdeel van een biologische of technische kringloop waarbij er geen grondstoffen verloren gaan.

Duurzaam

Een strategie of productiemethode die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput om zo de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen. Met ideaal evenwicht tussen sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) belangen, de 3 P’s.

EcoCert

Keurmerk voor natuurcosmetica.

Eco-efficiency of eco

Er worden meer goederen geproduceerd of meer diensten geleverd met minder gebruik van bronnen, minder afval en minder verontreiniging.

Fair Trade

Eerlijke handel of Fair Trade bevordert duurzame internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke westerse landen, zodat alle ondernemers in de keten een eerlijk deel van de winst krijgen.

FSC-keurmerk

Keurmerk voor houtproducten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

GOTS keurmerk

Global Organic Textile Standard is een internationale standaard voor biologische kleding en textiel. Net als het EKO-label gaat de GOTS uit van 100% biologische grondstof. Kleding en textiel met dit keurmerk moeten voor minstens 70% uit biologische vezels bestaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemen en daarbij een balans te bereiken tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst).

Ökotex

Deze Duitse organisatie bedacht dit keurmerk om een streng beleid te voeren tegen schadelijke stoffen in textiel. Oeko (Öko) staat voor Eco en Tex slaat op textiel; ecotextiel dus. Kleding met dit keurmerk is gemaakt zonder schadelijke stoffen. De eisen zijn streng en er wordt strikt gecontroleerd.