Gehandicapte baby

Carola Siksma-Ruiters oktober 12th, 2017

gehandicapte babyEen gezonde baby is natuurlijk je grootste wens en als je dan een gehandicapte baby krijgt staat de wereld even op zijn kop. Misschien wist je het al van te voren, maar soms komt de geboorte van een gehandicapt kind als een complete verrassing. In totaal gaat het om 3 tot 4% van het totaal aantal geborenen dat met een verstandelijke beperking of lichamelijke afwijking geboren wordt. Dat zijn toch nog een kleine 7.000 baby's per jaar.

Handicap blijkt bij echo

Het is mogelijk dat de handicap al tijdens een echo of onderzoek is geconstateerd. In dat geval ben je er natuurlijk op voorbereid en heb je al veel informatie kunnen verzamelen, al zal het verdriet er niet minder om zijn.

Gehandicapte baby na de geboorte

Soms is het niet direct duidelijk dat je baby gehandicapt is en komt dit pas weken of een paar maanden later aan het licht. Meestal heb je daar als moeder al een bepaald gevoel bij, je voelt dat er iets mis is met je kindje. Vertrouw in dat geval zeker op je moederinstinct en vraag om nader onderzoek bij je arts.

Ernst van de handicap

Zelfs als je van te voren weet dat je een gehandicapt kind zult krijgen, kunnen zelfs deskundigen nooit precies zeggen hoe ernstig de handicap zal zijn. Dan is het gewoon afwachten en het beste ervan hopen. Gehandicapte kinderen vragen tot hoge leeftijd veel zorg en hebben vaak extra behoefte aan een veilige plek. Qua gedrag is ook niet te voorspellen hoe het zal gaan, je kind kan zich uiten in onzeker of aanhankelijk gedrag maar je kind kan ook agressief worden. Daar moet je als ouder mee om leren gaan.

Ontwikkeling gehandicapte baby

In de eerste weken merk je meestal niet zoveel aan je gehandicapte baby, zeker als er geen problemen zijn met de voeding en de groei. Op het moment dat je baby zich motorisch gaat ontwikkelen zie je de verschillen. Jouw kindje blijft dan achter met het zich oprichten, rollen, gaan zitten, optrekken, lopen en later rennen. Of je merkt dat je kind erg laat gaat praten. Het is mogelijk dat door deze problemen je kind regelmatig in het ziekenhuis moet worden opgenomen en moet worden geopereerd. Dit vraagt enorm veel begeleiding van jullie als ouders. Daarnaast heb je te maken met je eigen gezin en broertjes of zusjes die de nodige aandacht vragen.

Reacties uit de omgeving

Van te voren is het lastig in te schatten hoe je omgeving zal reageren. Soms staan mensen met hun mond vol tanden of zeggen ze uit onzekerheid iets vreemds. Hoe ga je daar als ouder mee om? Het kan helpen om in het kort iets te vertellen over wat er met je kind aan de hand is en zeg gerust dat jullie het daar moeilijk mee hebben. Betrek je kind bij het gesprek zodat niet de handicap maar je lieve kind centraal staat. Om vervelende verrassingen te voorkomen is het handig van te voren vast antwoorden paraat te hebben.

Mogelijkheden voor het gehandicapte kind

Als je een gehandicapt kind krijgt sta je er in ons land gelukkig niet alleen voor. Op het gebied van onderwijs, zorg en wonen krijg je hulp en financiering. Je kind kan straks naar speciale crèches en scholen. Naast de algemene kinderbijslag en kindgebonden budget kom je in aanmerking voor de TOG regeling vanaf het moment dat je kindje drie jaar is. Dit staat voor: Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen en helpt je met de extra kosten die met een gehandicapt kind gemoeid gaan. Je kunt dit aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie vind je op de site van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind: nsgk.nl